Plaka tektoniği

  • HOME
  • Plaka tektoniği
Plaka tektoniği

İlk defa plakaların hareket ettiği 1596 yılında Abraham Ortelius tarafından ortaya atılsada, plaka hareketi teorisi Alfred Wegener’e atfedilir. Wegener’in 1912 yılında ortaya attığı teoriden önce ve Ortelius dan sonra, plakaların sürüklenerek (kayarak) yer değiştirdiklerine dair ilk gözlemler Alexander von Humboldt tarafından .....

To read the whole click the link below