LNG stratejik önemi

  • HOME
  • LNG stratejik önemi
LNG stratejik önemi

Gaz: depolanması gereken stratejik ve ticari bir meta. Ülkemiz 2014 verilerine göre gaz da %99 oranında dışa bağımlı bir ülke. Bu bağımlılığının % 86sını boru hatları ile %13 ünü ise LNG ile temin etmeye çalışıyor. Öteki taraftan Türkiye 45 milyar m3 ile dünyanın

To read the whole click the link below