Yeni Petrol Kanunu

  • HOME
  • Yeni Petrol Kanunu
Yeni Petrol Kanunu

30 Mayıs 2013 de yeni 6491 sayılı Petrol Kanunu kabul edildi.bununla beraber 11 Haziran 2014 tarihine kadar tüm petrol ruhsatı başvuruları durduruldu. 6491 sayılı Petrol Kanunu tam metnidir.Resmî Gazete Sayı : 28674

To read the whole click the link below