Sürdürülebilir Enerjide Milli Çözümler

  • HOME
  • Sürdürülebilir Enerjide Milli Çözümler
Sürdürülebilir Enerjide Milli Çözümler

Dünya üstünde 1.2 milyar insanın elektriğe erişimi yoktur. Bu insanların %57 si Afrika’da; ki bu miktarın yaklaşık 625 milyonu Sahra Altı Afrika’sındadır, %25 Hindistan’da, %52i Güney Amerika’da ve %9’u Ortadoğu’dadır. 2030 yılına gelindiğinde ise elektriğe erişimi olmayan insan sayısının 1 milyara düşeceği öngörülmektedir. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %12’sine denk gelmektedir. Artan nüfus, artan enerji ihtiyacı ve artan alım gücü enerjiye erişimi stratejik bir konu haline getirecektir. Böyle stratejik bir konuda önemli stratejik çözümler üretilmesi gerekmektedir ki, sürdürülebilir enerji ihtiyacımız sekteye uğramasın. Sürdürülebilir ......

To read the whole click the link below