Sürdürülebilir enerji için entegre enerji şirketleri

  • HOME
  • Sürdürülebilir enerji için entegre enerji şirketleri
Sürdürülebilir enerji için entegre enerji şirketleri

Sürdürülebilir Enerji için Hammadde Güvenliği

 

Ülkemizin bulunduğu zorlu politik coğrafyada geldiğimiz noktada sürdürülebilir enerji için, enerji hammaddesi güvenliği çok önemli bir konu olmuştur. Aslında son bir kaç yıldır benim dikkati çekmeye çalıştığım çok önemli bir konu. Şöyle ki; Ülkemizde yapılan enerji ile ilgili tüm toplantı, konferans, çalışma grupları oluşturulması ve diğer aktivitelerde sadece elektrik üreten, taşıyan ve satan paydaşlar yer almaktadır. Enerji denilince sadece elektrik akla gelmektedir. Oysa ki, elektrik bir üründür, bir madde değildir, henüz yeterli miktarda depolanamamaktadır. O zaman enerji denklemini “hammadde + elektrik santrali= enerji” olarak tanımlamak gerekmektedir. Aslında bu yeni keşfedilmiş bir denklem değildir. Üzülerek söylemek gerekirse bu Ülkemizde henüz yeterince yerleşmemiş ama güçlü devletlerin en çok önemsediği denklemdir..

To read the whole click the link below