Sürdürlebilir enerjide fosil ve nükleer enerjinin yeri

  • HOME
  • Sürdürlebilir enerjide fosil ve nükleer enerjinin yeri
Sürdürlebilir enerjide fosil ve nükleer enerjinin yeri

Sürdürülebilir kelimesi bu kadar popüler olmadan öncede ülkeler kendi bekaları için enerjilerinin sürekli olması ve artan ihtiyaçlarının, artan dünya nüfusu içerisinde, karşılanması için enerji konusunda epey mesai harcamaktaydılar. Enerji güvenliği aslında sürdürülebilir kelimesi moda olmadan çok önce kullanılan ve ülkeler açısından sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan bir olguydu. 

Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir çevre birbirinden bağımsız ele alabileceğimiz konular değildir. Hem kendimizin hemde gelecek nesillerimizin enerji ihtiyaçlarını zamanında ve yeteri kadar, dış bağımlılığımızı en aza indirecek şekilde karşılamak konularında yapılması gerekenler, fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmamız gereken konulardır. Rasyonel olmayan yaklaşımlarla atılacak adımlar bizi yanlışlara sürükleyeceği gibi, enerjide bağımlılığımızı arttıracaktır. Bu nedenle bu konu üzerinde dikkatlice ve titizlilikle düşünülmesi gereğinin altını çizerim.

To read the whole click the link below