Resifler

Resifler

Resifler: hem ekonomik hem doğa güzelliğine sahip, yaşayan kayalar

 

Karbonat kayaları biz jeologlar için ki; ilkokul yıllarımızda bize tortul kaya olarak öğretilmişlerdir, hem ekonomik anlamda hem de doğa güzelliği olarak son derecece önem taşıyan kayaçlardır. Karbonat kayaları ekonomik olarak petrol ve doğal gaz gibi emtiaları içerisinde barındıran,  ayrıca da mercan kayalıkları, atoller, resifler gibi son derece güzel doğa güzelliklerini oluşturan, dünyanın önemli ekosistemlerine ait kayaçlardır. Genel olarak karbonat kayaları olarak adlandırsak da çökelim alanına ve çökeli oluşturan canlılara göre karbonat kayalar özel adlar alırlar; resifler, mercan kayalıkları, atol gibi. Aslında karbonat kayalar tamamen kimyasal olarak deniz suyundan çökelirler, jeolojik olarak bir yerden taşınarak gelen bir sistem değildir. Bu duruma biz jeolojide “in situ” yani “yerinde” diyoruz. 

To read the whole click the link below