Petrolun Türkiye Kısa Tarihi

  • HOME
  • Petrolun Türkiye Kısa Tarihi
Petrolun Türkiye Kısa Tarihi

1887’de Sultan II. Abdülhamit , Ahmet Necati Efendiye İskenderun Çengen havalisinde petrol imtiyazı vermiştir. İngiliz- Alman Firması 10 sığ sondaj yapmış ve birkaçında gaz emaresine rastlanmıştır.1897 yılında Sadrazam Halil Rıfat Paşa’ya Tekirdağ Mürefte dolayında arama ve işletme imtiyazı verilmiştir

To read the whole click the link below