Petrole yatırım zamanı

  • HOME
  • Petrole yatırım zamanı
Petrole yatırım zamanı

Bugün yaptığımız yatırım yarını belirleyecektir……

Enerji yatırımları günümüzün en önemli konusu haline gelmiştir.  Bunun nedeni sadece  ülkemizin ve dünyanın artan nüfusu değil aynı zamanda çevre ve en önemlisi sürdürülebilir enerji için hammadde güvenliğidir. Yani enerji üretmek için kullanılan hammaddeye sahip olmak ve ona bağlı oluşturulan enerji politikaları çağımızın en önemli konusudur. Öncelikle günümüzde enerjimizin (tüm dünyada) %86’sını fosil yakıtlardan ürettiğimizi, ve gelecek yirmi yıl süresincede bunun %80in altına düşmeyeceğini, yenilebilir enerjinin dünya enerjisinde %3’den ancak %8’e kadar artabileceğini ve nükleer enerjinin de gelecek yirmi yılda ancak %5 oranında enerji üretminde katkı sağlayacağı gerçeğini bilerek ve konuya duygusal açıdan (çevre, konuları,  ülkemizin güneş ve rüzgar kapasitesi) bakmadan hareket etmemiz gerekmektedir......

To read the whole click the link below