Petrol baronu-rockefeller

  • HOME
  • Petrol baronu-rockefeller
Petrol baronu-rockefeller

Gelelim dev Amerikan petrol şirketi Standard Oil’in hikayesine. John D. Rockefeller, 1870 yılında, Ohio’da petrol üretmek, taşımak, rafine etmek ve satmak için 10.000 hisseli olarak şirketi kurmuştur. ................Standard Oil, 1872 yılında iki aydan az bir zamanda Cleveland’daki tüm rakiplerini ekarte etmiştir.  “Cleveland Katliamı” olarak tarihe geçen bu olayda Standard Oil şirketi 26 rakip firmanın 22 sini yutmuştur

To read the whole click the link below