Musul neden bu kadar önemli

  • HOME
  • Musul neden bu kadar önemli
Musul neden bu kadar önemli

Musul aslında hepimizin bildiği gibi Osmanlı Devleti topraklarına aitti. Aslında orta doğu bölgesinde her şey 1901 yılında Sultan II Abdulhamit’in yaptırdığı petrol çalışması;............ Gerçekte I. Dünya Savaşında Musul kaybettiğimiz bir toprak değildir. Birleşik Krallık bölgedeki Hiristiyanların güvenliğini bahane ederek, Mondros Ateşkes Mütarekesinin 7. Maddesini ortaya sürerek bölgenin kendilerine bırakılmasını talep etmişlerdir....................Irak özeline gelecek olursak, Irak ülke olarak petrol ve doğal gazda 1/3 aranmış, 1/3 kısmen aranmış ve 1/3 hiç aranmamıştır. Bu hali ile birlikte 143.1 milyar varil petrol ve 130.5 Tcf doğal gaz rezervi mevcuttur. 

To read the whole click the link below