Jeotermal Enerji

  • HOME
  • Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji

Sahra Altında 509 milyon , Asyanın güneyinde ise 713 milyon insanın elektiriğe erişimi yoktur 
Brezilya enerjisinin %83 ünü ,Kanada  ise %58 ini hydrodan sağlar
ABD enerjisinin %91 ini, UK ise %96 sını ve Çin ise %82 sini fosil ve nükleer yakıtlardan sağlar
Avustralya enerjisinin %92 sini fosil yakıtlardan sağlar
Yeni Zellanda enerjisinin %68 ini Hydro ve Geotermal enerjiden sağlar
Norveç enerjisinin %98 ini hydro enerjiden sağlar
İzlanda enerjisnin %100 ünü hydro ve geotermal enerjiden sağlar

 
To read the whole click the link below