Iran ve Venezuela`nın Petrole olan etkisi

  • HOME
  • Iran ve Venezuela`nın Petrole olan etkisi
Iran ve Venezuela`nın Petrole olan etkisi

İRAN  VE VENEZUEL’NIN PETROLE OLAN ETKİSİ

 

Son zamanlarda suları durulmayan Orta Doğu’da Amerika Birleşik Devletlerinin tekrar İran’a yaptırım uygulayacağını açıklaması ve süregelen Venezuela’nın ekonomik çöküşü, ve 2014 yılından beri azalan arama yatırımları  yakın gelecekte petrol ve doğal gaz fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecektir. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ise zaten cari açığı yüksek olan ve henüz petrol ve doğal gaz da üretim ekonomisine geçmemiş olan Ülkemizi çok sıkı şekilde etkileyecektir.

Hepimizin bildiği gibi İran ve Venezuela OPEC ülkesi ve dünya rezervleri ........

To read the whole click the link below