İklim değişiklikleri

  • HOME
  • İklim değişiklikleri
İklim değişiklikleri

Günümüzde ki iklim değişiklikleri modern insanın yaşam mücadelesini , neredeyse ilk insanın ki kadar belkide daha fazla etkilemektedir. İlk insan direk doğada yaşadığı için iklim koşulları onların yaşam alanlarını ve standartlarını belirlerken, MS 2000li yıllarda da durum aynıdır. Oysaki günümüz insanı direk doğada değil şehirlerde yaşamaktadır. Fakat, geldiğimiz gelişmişlik seviyesinde bile göz ardı ettiğimiz şeyler mevcuttur. Şöyleki; insanoğlu olarak artık mağarada, gün boyu avlanarak yaşamıyoruz, bunun yerine şehirler,

To read the whole click the link below