Geçmişten Geleceğin izlerini sürmek

  • HOME
  • Geçmişten Geleceğin izlerini sürmek
Geçmişten Geleceğin izlerini sürmek

Yerbilimleri olmadan ne enerji konusunda, nede endüstiryel hammaddeler konusunda bir yere varamayız.

Ülkemizde, hepimizin bildiği ve dünya genelinde olduğu gibi fosil yakıtlar, ana enerji hammaddesini oluşturmaktadır.  Ve ne üzücüdür ki, fosil yakıtlar açısından (kömürü dahil etmeden) yani petrol ve doğal gaz yönünden Ülkemizde yeterli değil, hiç kaynak yoktur. 
To read the whole click the link below