Geleceğe Dönüş

  • HOME
  • Geleceğe Dönüş
Geleceğe Dönüş

2040 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 9.2 milyar olacağı ve bu nüfusun büyük bir kısmının orta gelir grubuna dahil olacağı öngörülmektedir. Bu rakamlar doğal kaynaklar açısından bakıldığında Dünya’nın besleyebileceği insan sayısının çok çok üstündedir. Aslında bugün bile doğal kaynakların, dünya nüfusuna yeterli olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu nedenle uzay madenciliği çok önem kazanmış durumdadır. Ayrıca diğer bir tehlike ise bu kadar insanın nasıl besleneceğidir ki bu yazının ana konusu dışındadır. Ancak aklımızın bir kenarında yer etmesi gerekir.  Yani ülkelerin varlığını sürdürebilmesi için kaynaklara erişim en önemli konu haline gelecektir.

To read the whole click the link below