Petrol sadece bir enerji ham madesi midir

  • HOME
  • Petrol sadece bir enerji ham madesi midir
Petrol sadece bir enerji ham madesi midir

Hiç merak ettiniz mi 1 varil ham petrolden neler üretiliyor? Enerjiye olan bağımlılığımızın bize faturası nedir ve bunu azaltma yöntemleri nelerdir? Enerji değer zincirinin her halkasında var olmak her halkasının kârından pay almak her halkasında iş yapmak ülkemizin enerji ithalatının mali yükünü azaltacak ve sürdürülebilir bir üretim ve kalkınma sağlayacaktır.   

To read the whole click the link below