Güvenilir Enerji

  • HOME
  • Güvenilir Enerji
Güvenilir Enerji

Dünyada en güvenilir enerji kaynağı nedir diye sorulsa herkesten farklı bir cevap alırız. Kimine göre cevap iklim değişiklikleri ile belirlenirken kimine göre de konu o enerji kolundaki kazalarla ilişkilendirilir. Enerji yatırımlarına hep kaynak çeşitliliği, verimlilik ve stratejik açıdan bakılırken son dönemlerde de çevre etkileri açısından bakış önem kazanmıştır. Ancak konunun bir boyutu daha mevcuttur; güvenli olması. Yani enerji elde edilirken çeşitli kazalar nedeni oluşan insan kayıpları o enerji üretme şeklinin güvenli olmasını etkileyen faktördür. Başka bir deyişle, eğer insan sağlığına negatif etki etmeden ve çok  sayıda insan hayatına mâl olmadan, en güvenli enerji kaynağı nedir sorusu günümüzün en önemli sorusu olmalıdır. Bu sorunun iki boyutu mevcuttur. Bunlardan birincisi enerji üretebilmek için madencilik ameliyesi, enerji ham maddesinin işlenmesi ve enerji tesisi kuruluşu ve üretimi safhalarında yapılan faaliyetler sırasında meydana gelen insan kayıpları; ikincisi ise uzun vadeli olan ve çevre ve iklim etkilerini içine alan insan sağlığını ve yaşamını etkileyen faktörlerdir.

To read the whole click the link below