Türkiye`nin 2. Yüzyılı ve Değişen Enerji Politikaları

  • HOME
  • Türkiye`nin 2. Yüzyılı ve Değişen Enerji Politikaları
Türkiye`nin 2. Yüzyılı ve Değişen Enerji Politikaları

TÜRKİYE’NİN 2. YÜZYILI VE DEĞİŞEN ENERJİ POLİTİKALARI

Ekonomik sorunlarımızı düzeltmek, üretim ekonomisine geçmek ve gelecek nesillere refah bir ülke bırakmak istiyorsak öncelikli olarak enerji politikalarımızı ve enerjiye bakışımızı yapılandırmamız gerekmektedir. Enerji, tarımdan, sanayiye evsel kullanımdan hizmetlere kadar, her şeyin ana girdisi olduğu için, doğru şekilde planlanmaz ise ekonomiyi düzeltmek imkansız olur. Her şeyden önce enerji yıllık olarak planlanacak bir olgu değildir. Bir ülkenin enerjisi ........

12 Mayıs 2023 Gerçek Gündem

To read the whole click the link below