yenilenebilir enerjinin yenilenemez kaynağı

  • HOME
  • yenilenebilir enerjinin yenilenemez kaynağı
yenilenebilir enerjinin yenilenemez kaynağı

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları giderek önemi arttırmaktadır. Bunun sebebi her ne kadar fosil yakıtlar yakılınca ortaya çıkan ve iklim değişikliklerinin bir numaralı nedeni olarak kabul edilen karbon emisyonları azaltmak olsa da diğer bir önemli nedeni ise daha kolay ulaşılır olması ve fosil yakıt santralleri ve nükleer santrallere göre daha az maliyetli olmasıdır.

Şöyle ki: bakır çok iyi bir iletken olduğu için malumunuz olduğu üzere elektrik üretiminin her aşamasında yer almaktadır. Ayrıca başka elektrik enerjisi etkili metal iletkenler kullanmak yerine bakır kullanıldığında ihtiyaç olan enerjiyi daha az elektrik üreterek karşılayabiliyoruz.
To read the whole click the link below