The Global Economic Impact Forum on Ukraine

  • HOME
  • The Global Economic Impact Forum on Ukraine
The Global Economic Impact Forum on Ukraine

21-22 Temmuz 2022 The Global Economic Impact Forum on Ukraine toplantısında "Global Energy Security:Challanges and Opportunities" panelinde Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali ile birlikte özellikle Avrupa eenerji güvenliğine ve dolaylı olarak global enerji fiyatlarına ve enerjiye erişim konularını anlattım ve mevcut durumun önemli etkilerini değerlendirdim.  (video 5. ve 6. dakikalar arası)

22 Temmuz 2022  14:30 Istanbul

https://www.youtube.com/watch?v=-QXpKswftcA

https://www.youtube.com/watch?v=j2YhVTug3_A