Düşük Petrol Fiyatındaki Satın Almalar

  • HOME
  • Düşük Petrol Fiyatındaki Satın Almalar
Düşük Petrol Fiyatındaki Satın Almalar

Shell 70 milyar $ BG Gourp’u satın almak için anlaştı…….

Petrol arama ve üretim sektörün’de; ki petrol değer zincirinde “upstream”  denilmektedir, şirketlerin yıllık başarıları sadece finansal tabloları ile ölçülmez. Bu tabloların yanında önemli bir ölçüt vardır. Bu değerlendirme ölçüsü R/P (reserv/production) oranıdır. Nedir bu R/P ya da ....

To read the whole click the link below