Doğu Akdeniz guc savaslari

  • HOME
  • Doğu Akdeniz guc savaslari
Doğu Akdeniz guc savaslari

 Doğu Akdeniz’e sahip olma ihtirası  2000’li yıllardan çok önce MÖ 2000 yılından itibaren var olan bir gerçektir. Bakırın yerini tunç’un alması MÖ 2. binyıllarında Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir değişime sahne olmuştur. Tunç için gerekli olan bakır ve kalay, bölgedeki güçlerin ekonomik çıkarlarını etkilemiş ve uluslar arası ticaretin başlamasına öncülük etmiştir. Öyle ki bu paylaşım kavgası, ticari meta  artık tunç olmamasına rağmen,  halen devam etmektedir. 

 

To read the whole click the link below