Doğu Akdeniz Geçmişten Gelen Güç Merkezi

  • HOME
  • Doğu Akdeniz Geçmişten Gelen Güç Merkezi
Doğu Akdeniz Geçmişten Gelen Güç Merkezi

Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölge Sorunu

Ülkelerin kıyılarına komşu oldukları deniz alanlarını paylaşmaları, Ekonomik Münhasır Bölgeler ve bu bölgeleri ayıran sınır anlaşmaları ile yapılmaktadır. Bu deniz sınırlarına Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) denilmekte ve bu sınırlar içerisindeki tüm ticari mallar o ülkenin kullanımına ait olmaktadır; balıkçılık, petrol, doğal gaz, deniz suyunun kullanımı, maden ve diğer her türlü meta o sınırlar içinde o ülkeye aittir. Münhasır sınır kavramı 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 55 ile 60 kadar olan maddeleri arasında açıklanmış ve imza altına alınmıştır. Bu maddeler kısaca 200 deniz mili boyunca ülkelere canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi, denize ilişkin genel araştırma yapma hakkı, deniz üzerine tesis inşa etme, deniz altı kabloları ve petrol boru hatları döşeme serbestliği tanıyan hukuki bir kavramdır. Bu bölge ülkelerinin kıta sahanlığı dışında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Kıta Sahanlığı kelimesi daha çok jeopolitik anlam taşırken Ekonomik Münhasır ........

To read the whole click the link below