Direkkarbon yakalam teknolojisi ve karbon dongusu

  • HOME
  • Direkkarbon yakalam teknolojisi ve karbon dongusu
Direkkarbon yakalam teknolojisi ve karbon dongusu

Geçtiğimiz süreçte “direct air capture” teknolojisi ile bir şirketin yılda 900 ton CO2’i havadan tekrar geri alıp seracılık gibi başka kullanım alanlarında kullanılmak üzere depolayabileceğini anlatan bir haber “İsviçre'de atmosferden karbondioksit emen santral kuruldu” başlığı ile yayınlanmıştır. Bu bizim gibi petrol ve doğal gaz arama üretim işi ile uğraşanlar için çok dikkat çekici öneme sahip gibi durmaktadır. Çünkü bu habere konu olan teknoloji, beklendiği gibi fosil yakıt devrinin, büyük suçlarına rağmen sürdürülmesine olanak tanıyacaktır. Aslında bugüne kadar petrol ve doğal gaz üretimi ............

To read the whole click the link below