Antik çağdan günümüze madencilik

  • HOME
  • Antik çağdan günümüze madencilik
Antik çağdan günümüze madencilik

Madencilik insanoğlunun sanayileşmesi ile birlikte bulduğu bir iş kolu mu sizce? Madencilik, aslında antik çağlardan beri insanın hayatının bir parçası olmuş durumdadır. Çünkü değerli taşlardan ziynet eşyaları yapmak MÖ 1. yüz yıllarda da vardı. MÖ.2. ve 1. yüz yıla ait buluntular o dönemde oldukça iyi bilinen ve hala değer gören lapis-lazuli den altına kadar bir çok değerli madenin bilindiğini göstermektedir. Ama sadece ziynet eşyası yapmak için mi madencilik yapıyorlardı? Madencilik, yer kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi

To read the whole click the link below