Afrika eski yeni kaynaklar

  • HOME
  • Afrika eski yeni kaynaklar
Afrika eski yeni kaynaklar

Afrika: Eski, Yeni Kaynaklar

Afrika, yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Kendisine jeolojik olarak bağlı olan adalar ile birlikte 30.8 milyon km2 bir alanı mevcuttur. En önemli özelliklerinden birisi ise, tüm kıtalar içerisinde en fazla genç nüfusa sahiptir ve nüfusun %50si 19 yaşının altındadır.  Ama jeolojik olarak ise neredeyse en yaşlı kıtalardan birtanesidir. Afrika’nın bazı bölgelerinde bulunan jeolojik olarak “craton” dediğimiz ve en yaşlı ve durağan  yer kabuğunu betimleyen kayaların yaşının yaklaşık 3 milyar yıl olduğu hesaplanmıştır. Dünyamızın yaşının 4.54 milyar yıl olduğu göz önünde bulundurulacak olursa neredeyse dünyanın oluşumundan beri var olan ve jeolojik devirlerde değişik şekillerde karasal alan oluşturan bir bölgedir.  Gondwana dediğimiz günümüzden 570 ile 510 milyon yıl öncesine ait paleokıtanın kuzey kısmını oluşturan önemli bir  parçası ve neredeyse 600 milyon senelik jeolojik bilgilerin yer aldığı yaşlı bir doğal kaynak deposudur. Afrika, kıta olarak günümüz şeklini yine paleokıta olan Pangea’nın parçalanması sonucu almıştır. Tüm bu jeolojik bilgilerin önemi, hangi doğal kaynağı dünya ..........

To read the whole click the link below