2018 görünümü

  • HOME
  • 2018 görünümü
2018 görünümü

2018 Görünümü

 

Enerji değer zincirinin baş rol oyuncusu; ham petrol ve doğal gazdır. Bu ikisi 2040 yılına gelindiğinde insanlığın birincil enerji kaynağının %53’ünü oluşturacaklardır ki; bu nokta bir çok kez vurgulanmıştır. Kömürü de dahil edersek,  fosil yakıtlar 2040 yılında insanlığın enerji ihtiyacının %74’ünü karşılıyor olacaktır (Şekil 1). Hâl böyle olunca gelecek için petrol ve doğal gaz yatırımlarımızı arttırmamız ve dahi kendi petrol ve doğal gazımızı kendi şirketlerimiz vasıtası ile yurt dışında arayıp, üretip ülkemize getirmemize gerekmektedir. Bu sistem milli kaynaklarımızı heba etmek değildir. Bilakis yurt dışı kaynaklara sahip olmaktır ve yurt içindeki arama döngülerine duygusal bağımlılık geliştirmek yerine rasyonel olarak davranmaktır. Şöyle ki; yurt içinde denizlerde yaptığımız petrol ve doğal gaz araması aktif olarak devam etmektedir. Günümüze kadar denizlerde yaklaşık yetmiş küsur kuyu açılmış ve henüz ticari bir keşif..... 

To read the whole click the link below