1914-1940 I ve II dünya savaşı arası petrol paylaşımı

  • HOME
  • 1914-1940 I ve II dünya savaşı arası petrol paylaşımı
1914-1940 I ve II dünya savaşı arası petrol paylaşımı

1900 lü yılların başına kadar Amerika Birleşik devletleri, petrol endüstrisinde rakipsiz olsa da, bu dönemden itibaren dünyanın çeşitli yerlerinde ki rakipler ortaya çıkmaya başlamıştır. 1908 yılında Masjed Soleyman da yapılan keşif Dünya tarihinin akışını değiştirmiş ve Orta Doğu’da süregelen ve devam edecek olan karışıklığın temelini oluşturmuştur. 1914 yılında I. Dünya Savaşı patlak vermiş ve Osmanlı topraklarında ki petrol zenginliği paylaşılmaya başlanılmıştır. 

To read the whole click the link below